Reklaamipostid

Kus on reklaampostid enim kasutusel

Reklaampostid võimaldavad kasutada mõlemat külge info edastamiseks ning sobivad kasutamiseks nii väli- kui sisetingimustes. Nii sobivad need infot edastama näiteks sõiduteede äärde (tanklad), linnakutesse (kaardid ja suunainfo), ostukeskustesse (asukohainfo) ja mujale, kus on vaja silmatorkavat infoedastamise võimalust.

Millest sõltub reklaamposti hind

Reklaamposti hind sõltub lahenduse suurusest ja keerukusest, ent kuna need asuvad üldjuhul hoonetest eemal, siis ka paigaldusest. Tuleb kindlasti arvestada stabiilse põhja ja kaablite paigaldamisega.