Yli 20 vuoden kokemus

3 vuoden takuu

Yli 1000 hanketta vuodessa

Valomainoskirjaimet

Valomainoskirjaimet ovat erillisiä valaistuja kirjaimia tai logoja, joita käytetään eniten rakennusten ulkoseinillä mainostuotteina. Päivänvalossa ne huomataan hyvin ja pimeässä oikein valaistua logoa ei voi olla huomaamatta.

Olemme lähes 30 toimintavuotemme aikana valmistaneet valokirjaimia enemmän kuin 300:lla eri kirjasintyypillä ja selvinneet erilaisista odottamattomista haasteista. Välillä voivat tekniset rajoitukset kaventaa luovaa vapautta, mutta pystymme oman pitkän kokemuksemme ansiosta auttamaan näissä asioissa siten, että lopputulos on mahdollisimman lähellä toiveita ja odotuksia.

Profiili 3 - Valomainoskirjaimet, jotka on valaistu taustapuolelta

Ratkaisu jossa valomainoskirjaimet on nostettu seinästä ulos ja samalla LED-valaistus on suunnattu kirjaimen sisältä taakse seinälle. Se tuottaa kirjainten ympärille valokehän ja tuo ne seinästä ulos. Valaistuksen voimakkuudella ja etäisyydellä voidaan luoda erityisefektejä. Sopii hyvin myös kappakeskuksiin, joissa mainos nähdään läheltä.

Meiltä saatValomainosratkaisut suoraan valmistajalta

Saatuamme toiveenne valomainosratkaisustanne, myyntipäällikkömme ja suunnittelijamme ovat yhteydessä Teihin ja kertovat mahdolliset toteutustavat. Jotta lopputulos olisi laadukas, asennusympäristöön sopiva ja parhaiten huomiota herättävä, tulee erityisesti panostaa suunnitteluun.

Alkuvaiheessa kiireessä tehdyt toteutusratkaisut voivat myöhemmin osoittautua vääriksi. Tämän takia on oleellista vertailla eri vaihtoehtoja ja niiden eroavaisuuksia ennen tuotteen valmistamista ja asennusta.

Tarkennettuamme valomainoksenne tarkoitusta ja toiveitanne sen suhteen, suunnittelijamme käy läpi toteutusmahdollisuudet tuotantopäällikkömme ja projektipäällikkömme kanssa. Koska erilaiset kirjaintyypit ja tekniset ominaisuudet vaativat omat ratkaisunsa, on tärkeää käydä ne läpi ennen tuotannon aloittamista.

Visuaalisen suunnitelman hyväksynnän ja tilauksen jälkeen työ siirtyy tekniselle suunnittelijalle, joka tekee valomainokselle tarvittavan teknisen suunnitelman ja piirrokset, käyttäen siihen suunniteltua 3D-ohjelmistoa.

Vaihe on tärkeä, jotta ennen tilauksen tuotantoon siirtymistä varmistetaan rakenteen oikeellisuus ja sen toiminta myös vaikeissa sääolosuhteissa.

Tuotannossamme käytämme alan uusinta tekniikkaa, kuten CNC-penkkejä, reunojentaivuttajia, hitsauspenkkejä, valo-ammattilaisia.

Tuotteiden valmistusta, valmistus- ja asennusaikataulua valvoo tuotantopäällikkö. Myyntipäällikkömme on yhteydessä asiakkaaseen tarpeen vaatiessa tuotannon eri vaiheissa.

Kuljetus- ja pakkaustapa riippuu aina tilatusta valomainoksesta. Käytössämme on niin pehmeät kuin kovat pakkausmateriaalit, joilla voimme taata tuotteen kuljettamisen turvallisesti laadukkaana aina asentajille asti.

Paikallisten toimitusten lisäksi olemme toimittaneet tuotteitamme Skandinaviaan ja aina USA:n asti, ja olemme sen myötä kokeneita niin pakkaamisen kuin kuljetusten osalta.

Käytämme pitkäaikaisen kokemuksen omaavia asennusryhmiä, jotka pystyvät toteuttamaan vaativammatkin kohteet ammattitaitoisesti olkoon ne rakennuksen katolla tai muissa vaativissa paikoissa. Kaikki asennuskohteet toteutetaan aina ammattitaitoisesti, jotta tilattu laadukas tuote on ansaitsemassaan lopullisessa paikassa.

Ota yhteyttäTop