Yli 20 vuoden kokemus

3 vuoden takuu

Yli 1000 hanketta vuodessa

Valomainoksen hinta – mihin se perustuu?

Valomainoksen hinta riippuu useimmiten tarpeista eli miten kauas pitää valomainoksen näkyä ja mihin se asennetaan.

Tämänhetkinen valomainosten valmistustekniikka mahdollistaa valmistuksen aina pienistä valokirjaimista perinteisiin valomainoslaatikoihin, käyttää erilaisia kirjaintyyppejä sekä valaisuelementtejä ja toteutustekniikkaa erilaisilla ominaisuuksilla.

Toivottuun tulokseen ja hintaan vaikuttavat mm. seuraavat seikat:

  • mainoksen koko
  • mainoksen muoto
  • teknillinen ratkaisu
  • käytettävä materiaali
  • tuotantoaika
  • toimitusaika
  • asennustyö

Mainoksen koko on oleellinen hintaan vaikuttava tekijä, koska mitat vaikuttavat käytettävien materiaalien valintaan ja samoin suurten mainosten osalla myös lisätukirakenteiden hinta.

Muoto vaikuttaa mainoksen hintaan, koska esimerkiksi metrin pituiseen valomainokseen voi, riippuen kirjasintyypistä, mennä joko 3 tai 20 kirjainta. Lisäksi voidaan mainita värillisyys, mikä voidaan jakaa kahteen eri osatekijään: mainoksen rungon väri sekä mainoksen etupinnan väri.

Valomainoksen etupintana voidaan käyttää niin läpinäkyvää akryyliä, valkeaa opaaliakryyliä tai pvc-banderollikangasta ja näihin kaikkiin voidaan asentaa valomainosteippaukset – valiten joko valmistajan valmiista värivalikoimasta tai toteuttaen yksilöllisenä digitaalitulostuksena.

Valomainos voi olla eteen, taakse sekä sivuille valaistu tai yhdistelmänä näitä – esimerkiksi eteen sekä taakse valaisevana. Tästä riippuen käytetään erilaisia materiaaleja, samoin valon suunnasta riippuu käytettävien Led-moduulien tyyppi, määrä ja hinta.

Käytettävät materiaalit vaikuttavat mainoksen hintaan riippuen materiaalin paksuudesta sekä erikoisratkaisuissa materiaalin saatavuudesta. Vaikka käytetään samoja materiaaleja, voi sen paksuus muuttaa hintaa merkittävästi.

Pääosa valomainoksen valmistusvaiheista tehdään tähän erikoisesti tarkoitetuilla laitteilla, kuitenkin osa tuotantoprosessista vaatii erikoistuneen työntekijän valvontaa. Mitä monimutkaisemman teknillisen toteutuksen ollessa kyseessä sitä enemmän mainoksen valmistus ottaa työaikaa, mikä osaltaan vaikuttaa lopulliseen hintaan.

Valomainoksen valmistus tilausvahvistuksesta asennukseen vie tavallisesti noin 4 viikkoa. Siihen sisältyy tarvittavien materiaalien hankinta, teknillisten- ja työpiirustusten tekeminen, erilaisten valmistusvaiheiden yhteensovittaminen sekä laadunvalvonta, minkä jälkeen mainos on valmis pakkaamiseen, kuljetukseen ja asennukseen.

Useimmiten asennus kuuluu valomainoksen tilaukseen ja sen hintaan vaikuttavat: kohteen paikka, asennuskorkeus, josta riippuu käytettävä nostotekniikka(henkilönostin, nosturi); asennuspaikan suunniteltu kohta, esim. rakennuksen ulkoseinään, katolle tms. Oleellinen on myös asennuskohteen materiaali, koska erilaisille ulkoseinille, katoille ja pintoihin asennukseen tulee käyttää juuri sille materiaalille tarkoitettuja asennustarvikkeita.

Laadukas valomainos toimii käytössä 5-10 vuotta tarjoten yritykselle näkyvyyttä ja huomiota.

Ota yhteyttäTop