Yli 20 vuoden kokemus

3 vuoden takuu

Yli 1000 hanketta vuodessa

Yleisimmät ongelmat valomainosten tilaamisessa ja suunnittelussa

Tilattaessa ja suunniteltaessa valomainostuotteita on syytä huomioida useita seikkoja jotka vaikuttavat niin lopputulokseen kuin projektin kustannuksiinkin.

Paikallisten viranomaisten määräykset:

Valomainoksia suunniteltaessa on syytä ottaa huomioon rakennusmääräykset jotka eri kaupungeissa sääntelevät mainoslaitteiden sijoittelua, kokoa, väriä yms.

Heti suunnittelun alkuvaiheessa tulisi perehtyä kyseisen kaupungin rakennusmääräyksiin ja mahdollisiin lupaehtoihin, autamme mielellämme myös lupa-asioissa.

Tarjouksien vertailu ainoastaan hintojen perusteella:

On hyvä huomioida että yksikään mainosvalmistaja ei oleta olevansa ainoa alan tarjoaja, mikä tarkoittaa että asiakas vertailee hintoja. Tarjouksista ei useastikaan selviä onko kyseessä teknillisesti samankaltaiset tuotteet.

Tekninen toteutuksen ja käytettävien osien laadusta riippuu myöhemmin mainoksen huollon tarve, itse mainoksen huomioitavuus ja tuotteen käyttöikä, josta johtuen edullisempana tarjottu toteutus ei pidemmällä aikavälillä ole aina järkevä valinta. Halvempi hinta tarkoittaa usein myös huonompaa laatua. Tarkista siis että tarjoukset vastaavat myös teknillisesti toisiaan.

Suunnittelussa ei huomioida teknillisiä rajoituksia:

Joskus paperilla olevat näyttävät suunnitelmat voivat olla teknisesti hankalia toteuttaa jonka vuoksi projektin kustannukset nousevat tarpeettomasti. Tämän vuoksi olisi hyödyllistä käyttää jo suunnittelun alkuvaiheessa opaste- ja valomainostuotteiden suunnitteluun perehtynyttä suunnittelijaa joka osaa ottaa huomioon erilaiset tekniset rajoitukset.

Autamme myös suunnitelmien laatimisessa tarpeen vaatiessa yhteistyössä projektin arkkitehdin kanssa.

Oleellista on millaista ratkaisua halutaan käyttää. Valomainoskirjaimet ja valomainoslaatikot mahdollistavat erilaisia ratkaisuja esim. logon tai tekstin toteutukseen ja se tulisi huomioida jo ennen mainoksen suunnittelua. Joskus on järkevää myös poiketa perinteisestä ja miettiä valomainosten erikoisversiota.

Ota yhteyttäTop