Portit

Portteja eli sisäänkäyntiportaaleja käytetään sisäänkäyntien korostamiseen ja selkeään eristämiseen julkisivusta. Sisäänkäyntiportaaleja voidaan käyttää sekä sisällä että ulkona. Sisäänkäynnin paremman visuaalisen erottumisen lisäksi portti luo myös erinomaisen mahdollisuuden valomainoksen tai muun mainosratkaisun asentamiseen tilanteessa, jossa se voi muuten olla hankalaa, esimerkiksi julkisivun materiaalista tai pinnasta johtuen.